چهارمین کنگره آسیاپاسیفیک طب نظامی ICMM

دبیرخانه کارگروه منطقه‌ای آسیا اقیانوسیه طب نظامی  (ICMM)

تهران، ایران

کنگره بین المللی طب نظامی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

بایگانی بخش اسلایدر سایت

:: BUMS - ۱۳۹۸/۶/۲۴ -
:: Trauma - ۱۳۹۸/۶/۶ -
:: Ethics - ۱۳۹۸/۶/۶ -
:: CBRN - ۱۳۹۸/۶/۶ -
:: دبیر 3 - ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ -