چهارمین کنگره آسیاپاسیفیک طب نظامی ICMM

دبیرخانه کارگروه منطقه‌ای آسیا اقیانوسیه طب نظامی  (ICMM)

تهران، ایران

کنگره بین المللی طب نظامی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

بایگانی بخش کارگاه بین‌المللی CBRN - (چهارم الی هشتم آذرماه 1398)

:: کارگاه بین المللی دفاع پزشکی در CBRN - ۱۳۹۸/۶/۲۶ -