چهارمین کنگره آسیاپاسیفیک طب نظامی ICMM

دبیرخانه کارگروه منطقه‌ای آسیا اقیانوسیه طب نظامی  (ICMM)

تهران، ایران

کنگره بین المللی طب نظامی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

برنامه‌های سال 1399

 | تاریخ ارسال: 1398/6/6 | 

تـقـویـم 

برنامه‌های ICMM در سال ۱۳۹۹
ردیف ماه عنوان تاریخ مکان برگزاری
۱ فروردین
۲ اردیبهشت
۳ خرداد کنگره بین‌المللی آموزش پزشکی نظامی ۲۴ الی ۲۶ دانشگاه علوم پزشکی ارتش
۴ تیر
۵ مرداد
۶ شهریور
۷ مهر
۸ آبان
۹ آذر
۱۰ دی
۱۱ بهمن
۱۲ اسفند