چهارمین کنگره آسیاپاسیفیک طب نظامی ICMM

دبیرخانه کارگروه منطقه‌ای آسیا اقیانوسیه طب نظامی  (ICMM)

تهران، ایران

کنگره بین المللی طب نظامی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

برنامه‌های سال 1398

 | تاریخ ارسال: 1398/6/6 | 

تـقـویـم 

برنامه‌های ICMM در سال ۱۳۹۸
ردیف ماه عنوان تاریخ مکان برگزاری
۱ فروردین
۲ اردیبهشت ۴۳مین کنگره جهانی ICMM ۲۹ سوئیس
۳ خرداد کارگاه بین‌المللی PTSD ۲۵-۲۷ دانشگاه علوم پزشکی ارتش
۴ تیر
۵ مرداد
۶ شهریور نشست بین‌المللی روان‌شناسی و روان‌پزشکی ۲ و ۳ پردیس ناجا
۷ مهر
۸ آبان
۹ آذر کارگاه بین‌المللی CBRN
کارگاه بین‌المللی ترومای نظامی
کنگره منطقه‌ای اخلاق پزشکی نظامی
۴-۸
۹-۱۰
۱۱-۱۲
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
۱۰ دی
۱۱ بهمن
۱۲ اسفند