چهارمین کنگره آسیاپاسیفیک طب نظامی ICMM

دبیرخانه کارگروه منطقه‌ای آسیا اقیانوسیه طب نظامی  (ICMM)

تهران، ایران

کنگره بین المللی طب نظامی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
 | تاریخ ارسال: 1397/1/7 | 

اخبار

زیرکمیته پرستاری نظامی


دومین نشست زیرکمیته پرستاری نظامی در روز 22 اسفند 1396 از ساعت 8 الی 10 صبح در دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا برگزار گردید.
مهم‎ترین عناوین عبارت بودند از:
1. تعیین عناوین کارگاه‎ها و میزگردها
2. تعیین اعضای هر گروه و وظایف ایشان
3. ارائه اولین سناریو برای میزگرد (Advanced Trauma Life Support (ATLS