چهارمین کنگره آسیاپاسیفیک طب نظامی ICMM

دبیرخانه کارگروه منطقه‌ای آسیا اقیانوسیه طب نظامی  (ICMM)

تهران، ایران

کنگره بین المللی طب نظامی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
 | تاریخ ارسال: 1397/6/28 | 

اخبار

راهنمای فایل ارائه
 
پژوهشگرانی که چکیده مقاله آنها مورد پذیرش قرار گرفته است، برای مشاهده راهنمای آماده سازی فایل ارائه شفاهی، پوستر الکترونیک، و پوستر مجازی به صفحه «راهنمای فایل ارائه»، که زیر منوی «چکیده مقالات» اضافه شده است، مراجعه نمایند.