چهارمین کنگره آسیاپاسیفیک طب نظامی ICMM

دبیرخانه کارگروه منطقه‌ای آسیا اقیانوسیه طب نظامی  (ICMM)

تهران، ایران

کنگره بین المللی طب نظامی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
 | تاریخ ارسال: 1397/1/26 | 

اخبار

سومین نشست زیرکمیته پرستاری نظامی

سومین نشست زیرکمیته پرستاری نظامی در تاریخ 21 فروردین 1397 از ساعت 10:00 الی 12:00 در دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا برگزار گردید.
مهم ترین موضوع بررسی شده عبارت بود از:
ارائه سناریو کارگاه کنترل شوک هموراژیک